Επιμηχανική: Σας στηρίζουμε σοβαρά και υπεύθυνα!
el el
home

Κλιπαριστικό

Κλιπαριστικό χειροκίνητο

Κλιπαριστικό χειροκίνητο

Χειροκίνιτο κλιπαριστικο μηχάνημα τύπος " Comipack 408 PL" ....

 

Περισσότερα